Δημιουργικό παιχνίδι

Ένα αλλιώτικο εργαστήριο γεμάτο με παιχνίδι, κοινωνικοποίηση και εφευρετικότητα.Τα παιδιά θα περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους παίζοντας, εξερευνόντας και μαθαίνοντας, Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ομαδικά παιχνίδια, πειράματα, θεατρικό παιχνίδι και κατασκευές! Κάθε συνάντηση μας είναι ξεχωριστή καθώς τα παιδιά της ομάδας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τις περισσότερες από τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά, η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος καθώς και η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του.