Εφηβικό Θεατρικό Eργαστήρι

Ηλικίες: 12-17 ετών 

Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Μέσα από το κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής, ο κάθε έφηβος έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις σκέψεις και ανησυχίες του. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποδύονται ρόλους, να τους βιώνουν μεταλλάσσοντας τους, διαμορφώνοντας έτσι την ταυτότητα τους. Επιπλέον τους βοηθά να αποκτήσουν έλεγχο του σώματός τους, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους.
Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη διαφόρων ικανοτήτων των παιδιών, για παράδειγμα της κοινωνικότητας, του σεβασμού, της δημιουργικότητας, του αισθήματος ευθύνης, της συνεργασίας και της πρωτοβουλίας.