Μουσική Προπαίδεια

Μουσική προπαίδεια Αυτό το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στοχεύει στη μουσική καλλιέργεια των παιδιών. Δίνεται έμφαση στο παιχνίδι με τους ήχους, στο τραγούδι, στην κίνηση καθώς και την γνωριμία με τα διάφορα μουσικά όργανα και τους ήχους που παράγουν.