Ομάδες Δημιουργικών Τεχνών

(θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κίνηση και μουσική)

Οι δημιουργικές τέχνες βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Η κάθε συνάντηση διεξάγεται με ευελιξία στην  εναλλαγή των τεχνών, προσφέροντας έτσι πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας των παιδιών.
Στα συγκεκριμένα εργαστήρια, τα παιδιά, έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τις τέχνες και τα διάφορα υλικά ατομικά και ομαδικά. Μέσα από αυτό τα παιδιά αναγνωρίζουν, αποδέχονται και καλλιεργούν τον πλούτο της μοναδικότητας του.