Χορός- Τέχνη

Πώς μπορούν οι τέχνες να αποτελέσουν ερέθισμα για να γνωρίσουν τα παιδιά τα σώμα τους και τις δυνατότητες τους; Αυτό το εργαστήριο συνδιάζει το χορό μαζί με τη ζωγραφική και τις κατασκευές, ενώ στο ενδιάμεσο των δραστηριοτήτων μεσολαβεί μικρό διάλειμμα για ένα σνακ και παιχνίδι. Στο χορό τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ρυθμό, μαθαίνουν απλές χορογραφίες και αποκτούν καλύτερη επαφή και γνωριμία με το σώμα τους. Στα εικαστικά, δηλαδή στη ζωγραφική και κατασκευές,  τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά και τεχνικές για να δημιουργήσουν διάφορες ζωγραφιές και κατασκευές σε σχέση με τα εποχιακά θέματα που θα ασχοληθούμε.Στη τέχνη τα παιδιά θα έχουν τη ευκαιρία να πειραματιστούν με τα υλικά, να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.Στόχος αυτού του συνδιαστικού προγράμματος είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης καθώς και η ελεύθερη έκφραση.