Πρόγραμμα

Στο εργαστήριο «ΤεχνάΖω» προσφέρονται ποικίλα εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης για διάφορες ηλικίες και διαφορετική θεματολογία.

Επιπλέον, λειτουργούν εποχιακά εργαστήρια μικρής διάρκειας όπως Πασχαλινό Σχολειό, Καλοκαιρινό Σχολειό, καθώς και βιωματικά εργαστήρια με συγκεκριμένο θέμα και καθορισμένη διάρκεια (π.χ. ημερίδες ή Σαββατοκύριακα).

Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικής χρονιάς 2020-2021

Πασχαλινό Πρόγραμμα

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα